Peter Nederstigt
Peter Nederstigt

Verkeersboetes voor motorrijders. Wat kost een verkeersovertreding?

25 april 2022

Niets is zo vervelend als het krijgen van een verkeersboete. Er wordt in ons kleine land met veel drukte op de wegen best fanatiek op verkeersovertreding gehandhaafd. Gemiddeld worden er in Nederland door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) meer dan 25.000 bekeuringen per dag verstuurd. Daarbij gaat het alleen om ‘lichtere verkeersovertredingen’. Welke verkeersboetes komen voor motorrijders vaak voorbij? Wij vertellen je meer.

Verkeersboetes voor motorrijders; Wet Mulder beschikking

Lichtere verkeersovertredingen zoals snelheidsovertredingen, fout parkeren en rijden door rood licht, vallen niet onder het strafrecht. Deze worden langs administratiefrechtelijke weg af gedaan. De kentekenhouder ontvangt thuis een beschikking van het CJIB. Dit heet de Wet Mulder-beschikking. Daarom staat er ook op de CJIB brief vaak een M van Mulder op het papier.

Sommige beschikkingen valt niet onder de Wet Mulder. Hiervoor is dan een officier van Justitie nodig. Deze officier beoordeelt dan de specifieke situatie en omstandigheden om de straf te bepalen. Dit kan een boete zijn. Maar het kan ook verder gaan, bijvoorbeeld een proces verbaal of een verplichte cursus. Dit speelt bij zware snelheidsovertredingen of gedrag wat gerekend wordt als gevaarlijk. Zoals het maken van een wheelie.

Hoeveel flitspalen heeft ons land?

Veel voorkomende verkeersboetes voor motorrijders hebben we te danken aan de beruchte fliters en flitspalen. In Nederland staan ongeveer 1400 flitspalen. Zuid-Holland (met ruim 400 stuks) en Noord-Brabant (met ruim 350 stuks) hebben de meeste flitspalen. Van die 1400 flitspalen zijn er iets meer dan de helft bij verkeerslichten geplaatst om het door rood-licht rijden vast te leggen. Iets meer dan 600 staan op punten om de snelheid in de hand te houden. Bij opritten van autosnelwegen staan soms ook camera's om te controleren of telkens maar één auto de invoegstrook oprijdt: dit heet toeritdosering.

Wat kost een boete voor te snel rijden?

In onderstaande tabel staan de boetes voor 2022. In de tabel zijn de snelheden en boetebedragen tot en met 40 km/u te hard opgenomen. Bij deze snelheden is de correctie (3-5 km/u) er al af. De bedragen zijn excl. de 9 euro administratiekosten voor het CJIB. Boetes binnen 30km-zones en bij wegwerkzaamheden zijn niet opgenomen in dit overzicht, deze liggen hoger.

Voor het overschrijden van de limiet (met meetcorrectie) van meer dan 30km/u binnen en buiten de bebouwde kom of met meer dan 40 km/u op de snelweg, zal de Officier van Justitie (afkorting OvJ in de tabel) een individuele beslissing maken over de hoogte van de boete.

Bedragen van verkeersboetes voor motorrijders op een rij

Helaas zijn er meer gedragingen en technische tekortkomingen waar je in ons land een bekeuring voor kunt krijgen. En dat kan aardig in de papieren lopen. Bumperkleven bij een snelheid van boven de 100 km/u kost bijvoorbeeld maar liefst € 650.

We zetten de actuele bedragen van verkeersboetes voor motorrijders op een rij.

 • Door rood rijden: € 250,- (ook bij een spoorwegovergang nog even snel tussendoor)
 • Stilstaan bij groen licht: € 150,-
 • Inhalen over doorgetrokken streep: € 250,-
 • Bumperkleven (dat geldt dus ook voor motorrijders): tot 80km/u € 300,-, meer dan 80 km/u afstand > 3 meter € 460,-, boven 100 km/u € 650,-
 • Op de busbaan rijden: € 150,-
 • Links blijven rijden: € 250,-, op autoweg/snelweg € 150,-
 • Rechts inhalen: € 250,-
 • Geen richtingaanwijzers gebruiken waar nodig € 100,-
 • Over de vluchtstrook rijden: € 400,-, daar onnodig stilstaan: € 250,-
 • Niet stoppen voor een stopstreep (denk b.v. bij 'voordringen' verkeerslichten) € 100,-
 • Rijbewijs verkeerde categorie (bijv. rijden op geknepen motor, die niet als 35kW op kenteken staat): € 370,-
 • Rijbewijs niet kunnen tonen: € 100,-
 • Kentekenbewijs niet kunnen tonen: € 50,-
 • Geen verzekering(bewijs): € 600,-
 • Claxonneren zonder geldige reden: € 100,-
 • Uitlaat: geluidsniveau tot 4dB(A) te hard: € 300,-
 • Uitlaat: geluidsniveau vanaf 4dB(A) te hard: € 450,- + inbeslagname demper
 • Onnodig lawaai maken: € 250,-
 • Geen goed passende helm: € 150,-
 • Geen spiegel(s): € 150,-
 • Rijden met versleten banden: € 150,- (1 band), € 220,- (2 banden)
 • Geen voorrang verlenen bij een zebrapad: € 400,-
 • Geen voorrang verlenen bij haaientanden: € 250,-
 • Inhalen vlak voor of op een zebrapad: € 400,-
 • Rood kruis op rijstrook negeren: € 250,-
 • Rijdend vasthouden mobiel elektronisch apparaat wat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking: € 350,-Geen goedgekeurde en goed passende/deugdelijk bevestigde helm dragen als bestuurder, passagier motorfiets dan wel driewielig motorvoertuig: € 150,-.
 • Als het kenteken niet goed leesbaar is of de kentekenplaat is afgeschermd: € 150,-.
 • Als weggebruiker op een autosnelweg op de vluchtstrook of vluchthaven stilstaan, zonder noodgeval: € 250,-.
 • Als bestuurder van een voertuig tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vasthouden: € 250,-.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snorfietser onnodig geluid veroorzaken met dat voertuig: € 400,-.
 • Als bestuurder niet links inhalen: € 250,-.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg: € 150,-.
 • Als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg: € 250,-.
 • Door rood rijden: € 250,-.
 • Niet rijden bij een groen verkeerslicht: € 150,-.
 • Als het voertuig identificatienummer niet is ingeslagen of goed leesbaar is: € 250,-.
 • Als weggebruiker op een autosnelweg gebruikmaken van de berm, zonder noodgeval: € 150,-
 • Als weggebruiker een voorrangsvoertuig niet voor laten gaan: € 250,-.
 • Als bestuurder een tram of autobus voorbij rijden aan de zijde waar passagiers in- en uitstappen zonder hen daartoe de gelegenheid te geven: € 400,-.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door te rijden over het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad: € 150,-.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad: € 100,-.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken: € 150,-.
 • Als bestuurder een kruispunt blokkeren: € 250,-.
 • Als bestuurder op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: € 250,-.
 • Als bestuurder op een onverharde weg geen voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg: € 250,-.
 • Als bestuurder afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven: € 100,-.
 • Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat hem op dezelfde weg tegemoet komt: € 250,-.
 • Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel links dicht achter hem bevindt: € 250,-.
 • Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel rechts dicht achter hem bevindt: € 250,-.
 • Als bestuurder links afslaan zonder tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt rechts afslaan, voor te laten gaan: € 250,-.
 • Een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd: € 150,-.
 • Het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan een motorrijtuig of de aanhangwagen: € 150,-.
 • Rijden terwijl het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken: € 100,-.
 • Wegrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan: € 250,-.
 • Keren zonder het overige verkeer voor te laten gaan: € 250,-.
 • Van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan: € 250,-.
 • Van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan: € 250,-.
 • Van rijstrook wisselen zonder het overige verkeer voor te laten gaan: € 250,-.
 • Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht binnen de bebouwde kom: € 100,-.
 • Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht buiten de bebouwde kom: € 150,-.
 • Geen dim- of grootlicht voeren bij slecht zich overdag: € 150,-.
 • Het hinderen van tegenliggers door groot licht: € 150,-.
 • Achterlichten die niet branden bij nacht buiten de bebouwde kom: € 100,-.
 • Achterlichten die niet branden bij nacht binnen de bebouwde kom: € 150,-.
 • Achterlichten die niet branden bij dag bij slecht zicht: € 150,-.

Geniet van je volgende rit op de motor

We hopen dat we je niet al te zeer aan het schrikken hebben gemaakt met al deze boetes en mogelijke overtredingen. Wat MotoShare betreft gaat motorrijden vooral over veilig genieten op de mooiste motoren van particulieren of professionele verhuurders. Laten we het samen leuk en veilig houden. En dus ieder ons steentje bijdragen wat betreft het houden aan de verkeersregels. Met het geld wat je bespaart, huur je zo je droommotor voor een week!

Volg MotoShare opof

Best gelezen

Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de cookie voorwaarden.