Verzekering en pechhulp

Een standaard WA, Casco of WA Volledig Casco (All-risk) motorverzekering biedt geen dekking als de motor wordt verhuurd. Daarom zijn alle huurovereenkomsten door ons additioneel WA Volledig Casco (All-risk) verzekerd met een dekking op verhuur.

Verzekering voor huurders

Als je een motor huurt via MotoShare, dan ben je goed WA Volledig Casco (All-risk) verzekerd met de 'MotoShare Polis' van Combi Motors Verzekeringen. De premie van deze verzekering zit standaard de huurprijs inbegrepen.

In geval van schade, heb jij als huurder een eigen risico van €1.200. Je kunt dit vooraf verlagen naar €600 voor €17,50 extra per dag. De huurder is verantwoordelijk voor schade die tijdens de huurperiode ontstaat, tenzij de schade het gevolg is van een slechte staat van de motor of een reeds bestaand defect.

'MotoShare polis' is persoonsgebonden. Dus alleen de persoon die staat vermeldt op de huurovereenkomst als huurder mag de motor besturen.

Tijdens de huurperiode dient de motor tussen 23.00 en 7.00 uur te staan gestald in een goed afgesloten ruimte en uit het zicht vanaf de openbare weg. In de afgesloten ruimte dient de motor op slot te staan met een ART categorie 4 of 5 goedgekeurd slot. Indien stallen in een goed afgesloten ruimte niet mogelijk is, dan dient de motor door middel van een ART categorie 4 of 5 goedgekeurd ketting- of beugelslot rechtstreeks goed te zijn bevestigd aan een ART categorie 4 of 5 goedgekeurd muuranker of grondanker, of aan een voldoende sterk en geschikt aard- en nagelvast object.

Wil je precies weten hoe je verzekerd bent? Lees dan de polis en voorwaarden of bekijk ons uitgebreide blog over hoe je bent verzekerd tijdens de huurperiode.

Pechhulp

Tijdens de huurperiode kun je gebruik maken van de pechhulp dienstverlening van de ANWB Pechhulp Service via tel. 0592 39 04 83.

Als er tijdens de huurperiode pech ontstaat dan kan de Pechhulp van de ANWB worden ingeschakeld. De melding dient door jou als huurder gemaakt te worden onder vermelding van het kenteken en het nummer op de huurovereenkomst. Wanneer je de pechhulp aanvullend hebt afgesloten tijdens de boeking worden de kosten niet bij jouw als huurder in rekening gebracht.

Insurance for renters

When you rent a motorcycle through MotoShare, you are insured WA Volledig Casco (All-risk) with the 'MotoShare Policy' of Combi Motors Insurances. The premium of this insurance is standard included in the rental price.

In case of damage, you as the renter have an own risk of €1.200. You can lower this in advance to €600 for €12 extra per day. The renter is responsible for any damage that occurs during the rental period, unless the damage is the result of a bad condition of the bike or an already existing defect.

MotoShare policy is personal. Only the person mentioned as renter on the rental agreement is allowed to drive the motorcycle.

During the rental period the motorcycle has to be stored between 23.00 and 7.00 hours in a good closed space and out of sight from the public road. In the closed area, the motorcycle must be locked with an ART category 4 or 5 approved lock. If storing in a properly locked area is not possible, the motorcycle must be properly secured directly to an ART category 4 or 5 approved chain or bracket lock, to an ART category 4 or 5 approved wall anchor or ground anchor, or to a sufficiently strong and suitable earth and nail resistant object.

Want to know exactly how you are insured? Then read the policy and conditions](/verzekering/polis) or check out our extensive blog on how you're insured during the rental period.

Roadside Assistance

During the rental period you can make use of the breakdown service of the ANWB Pechhulp Service via tel. 0592 39 04 83.

If a breakdown occurs during the rental period, the ANWB breakdown service can be called in. The notification must be made by you, the renter, stating the registration number and the number on the rental agreement. If you have taken out additional roadside assistance when booking, you will not be charged for it.

Reguliere verzekering

Ben je op opzoek naar een eigen motor verzekering voor regulier gebruik? Bekijk dan de motor verzekering van onze verzekeringspartner Combi Motors Verzekeringen

Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de cookie voorwaarden.